Het Boek

Migrant zkt toekomst schetst een beeld van de levensomstandigheden van enerzijds Turken en Noord-Afrikanen en anderzijds Midden- en Oost-Europeanen in Gent. De auteurs analyseren met uniek cijfermateriaal de trends van het afgelopen decennium op het vlak van werken, wonen en huwen. Ze argumenteren dat we in de Belgische migratiegeschiedenis op een dubbel keerpunt zijn gekomen. Ten eerste stellen ze vast dat de Turkse en Noord-Afrikaanse Gentenaars geleidelijk overgaan van gesloten etnische enclaves naar een meer interactieve etnische mozaïek. Ten tweede merken de auteurs op dat de nieuwe migrantengroepen minder gesegregeerd leven dan tien jaar geleden.

“De auteurs willen in dit boek het ‘grotere verhaal’ brengen van het leven van ‘oude en nieuwe migranten’ in ons land. Daar zijn ze wonderwel in geslaagd. Migrant zkt toekomst focust op onze stad maar is zeer aan te bevelen aan beleidsmakers van álle niveaus.”

Daniël Termont, Burgemeester Gent

Migrant zkt toekomst vertrekt van gegevens, maar draagt ook gewaagde reflecties aan. De auteurs schreven een boek dat zowel beleidsmakers kan dienen, als één ieder die er voor kiest om samen de nieuwe maatschappij te omarmen.”

Kadir Balcı, Gentenaar en regisseur Turquaze

Klik hier om door het boek te bladeren.

Migrant zoekt toekomst migrant zoekt toekomst migrant zkt toekomst boek migrant zoekt toekomst boek migrant zkt toekomst migratie integratie immigratiehuwelijken segregatie etniciteit